POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


INTRODUCCIÓ

Gràfiques Garrell S.C.P. recull, tracta i emmagatzema informació personal a través de la web de la seva propietat grafgarrell.com.

Aquesta informació serà relativa als usuaris de la web. La informació es recollirà, tractarà i emmagatzemarà d’acord amb la present Política de Privacitat.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el 16 de març de 2020.

RESPONSABLE LEGAL

 • Nom comercial: Gràfiques Garrell
 • Denominació social: Salvador Clot Gendra
 • Identificador fiscal: J61629622
 • Domicili: Carrer Joan Prim, 237 – 08401 – Granollers – BARCELONA
 • E-mail de contacte: grafgarrell@grafgarrell.com

LLEIS D’APLICACIÓ EN AQUESTA WEB

 • RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques.
 • LOPD: Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia pels drets digitals i el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
 • LSSI: Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

DADES RECOPILADES

Únicament es recolliran les dades estrictament necessàries per dur a terme l’activitat normal del servei, ajustant-se al principi de minimització de dades (Art.5.b RGPD).

En tot cas, les dades recollides seran de majors de 16 anys (Art. 8.1 RGPD). Gràfiques Garell S.C.P. es reserva el dret a prendre les mesures oportunes per comprovar la veracitat de l’edat (Art. 8.2 RGPD).

Aquestes dades seran de caràcter personal identificatiu i no sensibles. Podran ser les següents:

 • Correu electrònic
 • Telèfon
 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Adreça

MÈTODES DE RECOPILACIÓ

Les dades personals es recolliran a través de la web de Gràfiques Garrell S.C.P. quan introdueixi informació en alguna de les caselles destinades a aquest objectiu. Aquestes caselles estan degudament senyalitzades i no recopilaran cap dada fins que no accepti expressament la cessió i gestió d’acord amb aquesta política de privacitat.

OBJECTIU DE LA RECOPILACIÓ I L’ÚS DE DADES

La recopilació i ús de dades es realitza amb l’únic objectiu de la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres serveis.

DESTINATARI DE LES DADES

Les dades recollides s’incorporaran a un fitxer propietat de:

 • Gràfiques Garrell S.C.P.

Aquest fitxer estarà gestionat per:

 • Salvador Clot Gendra

Aquest fitxer s’emmagatzemarà a:

 • Carrer Joan Prim, 237 – 08401 – Granollers – BARCELONA

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conservaran fins que es compleixi l’objectiu pel qual es van recopilar aquestes dades (Art. 5.e. RGPD) o fins que s’exerceixi el dret a la supressió o modificació de les mateixes. Tot això es farà sempre i quan no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d’emmagatzemar-les.

COM PROTEGIM LES SEVES DADES?

Les seves dades es transfereixen i s’emmagatzemen de forma segura.

Gràfiques Garrell S.C.P. no pot garantir la completa seguretat en les comunicacions a través d’Internet, però garantim prendre les mesures adequades per protegir les seves dades.

A més, Gràfiques Garrell S.C.P. es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l’accés a tercers no autoritzats.

ELS SEUS DRETS EN QUANT A PROTECCIÓ DE DADES

La legislació li reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

 • Accés a les dades personals.
 • Rectificació o supressió.
 • Oposar-se al tractament.
 • Portabilitat de les dades.
 • Limitació del seu tractament.

L’exercici d’aquests drets és personal. Per tant, pot sol·licitar-los per les dades de les quals és propietari.

En cas de que vulgui exercir algun d’aquests drets, pot fer-ho enviant un e-mail a grafgarrell@grafgarrell.com o mitjançant una carta dirigida a Carrer Joan Prim, 237 – 08401 – Granollers – BARCELONA indicant els drets que vol exercir i una prova d’identitat.

Ens comprometem a respondre la seva sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES

La base legal pel tractament de les seves dades personals és l’acceptació explícita del tractament, la gestió i l’emmagatzematge de les mateixes segons la present política de privacitat.

CONSEQÜÈNCIES DE NO ACCEPTAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En el cas de que no accepti la gestió de les seves dades segons la present política de privacitat, no es procedirà a la recopilació de les mateixes, la qual cosa pot suposar que no es puguin a dur a terme els serveis prestats per Gràfiques Garrell S.C.P.

AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES A ESPANYA

En el cas de que vulgui fer valer els seus drets en quant a protecció de dades i consideri que no els estem respectant, pot adreçar-se a l’autoritat espanyola responsable.

Dades de l’Autoritat de Protecció de Dades:

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Gràfiques Garrell S.C.P. es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat. Aquestes modificacions es faran d’acord amb la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectides en la present Política de Privacitat.


QUATRE GENERACIONS D’IMPRESSORS


Fundada per Esteve Garrell i Escorsell a finals dels segle XIX en ple auge industrial de la ciutat, Gràfiques Garrell som una de les primeres impremtes de Granollers. Amador Garrell i Alsina, autor del llibre Granollers Vila Oberta, amb els seus fills Josep i Amador van prendre el relleu de l’ofici i van inaugurar el taller del carrer Josep Umbert a principis de segle XX.

Image

La impremta Garrell esdevingué en aquests anys un taller tipogràfic de referència de la ciutat i, alhora, un centre neuràlgic cultural, impulsant el prestigiós setmanari La Gralla i essent lloc de trobada d’intel·lectuals, artistes i polítics no només de Granollers, sinó també de tota la comarca del Vallès Oriental.

Image

Des d’aleshores i fins a dia d’avui, la impremta ha passat de generació a generació mantenint l’ofici viu però actualitzant la maquinària i la tecnologia als nous temps. Actualment ens trobem al carrer Joan Prim 237 de Granollers on en Salvador Clot i la Dolors Garrell som la quarta generació.

RECONEIXEMENT A LA TRAJECTÒRIA


Image

Al llarg d’aquestes dècades de dedicació i compromís amb la qualitat de la nostra feina, hem rebut diferents premis i reconeixements. Els premis VII i VIII de tipografia Eudald Canivell (1957) i (1958) del Gremi Sindical de Mestres Impressors. I, recentment, el Premi Porxada 2019 com a establiment històric de més de cent anys de la ciutat, lliurat per l’Associació de Comerç Gran Centre i l’Ajuntament de Granollers.

Benvingudes

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

Learn More
Placeholder

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

Learn MorePlaceholder
Placeholder

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

Learn More

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

Learn MorePlaceholder

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

Get Instant Access